Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Η απάντηση του Τοτου!!

τοτος
Κάνει ἐπιθεώρηση στην τάξῃ τοῦ Τοτοὺ ὁ ἐπιθεωρητής που θέλει να ἐκθέσει τὴν δασκάλα . Η δασκάλα ἔντρομη ἔχει προειδοποιήσει ὅλα τὰ παιδιὰ να εἶναι προσεκτικὰ καὶ να ἀπαντοὺν γρήγορα καὶ συνιστᾲ στον Τοτὸ να εἶναι κόσμιος....
Ἀρχίζει λοιπὸν τὴν ἐπιθεώρηση ζητώντας σὲ ὅτι ῥωτὰ να τοῦ βρίσκουν τὸ ΑΝΤΙΘΕΤΟ καὶ γρήγορα.
Κάνοντας βόλτες μὲ τὰ χέρια πίσω ὁ ἐπιθεωρητὴς σταματὰ ἀπότομα διπλὰ στον Γιαννάκη καὶ ῥωτὰ¨
¨-Ἄσπρο;
-Μαῦρο! ἀπαντᾷ ἀστραπιαία ὁ Γιαννάκης.

Συνέχισε ὁ ἐπιθεωρητὴς σταματώντας διπλᾶ στην Ἀννούλα
-Μέρα;
-Νύχτα! , ἀπαντᾷ γρήγορα Η Ἀννούλα.

Ἐντυπωσιασμένος ἀλλὰ καὶ ἐκνευρισμένος ὁ ἐπιθεωρητὴς ἀναρωτιέται τι να ῥωτήσει που να μὴν τὸ ἀπαντήσουν για να ἐκθέσει τῇ δασκάλα...
σκέφτεται...σκέφτεται καὶ ἀποφασίζει να ῥωτήσει κάτι που να μὴν ἔχει ἀντίθετο...
Χαρούμενος καὶ σίγουρος για τῇ νίκῃ τοῦ σταματὰ ἀπότομα διπλὰ στον Τοτὸ καὶ ῥωτά:
Ἀρνιόμουνα.!
-Κατσικόπουτσες...ἀπαντᾷ θριαμβευτικὰ ὁ Τοτὸς κοιτάζοντας μὲ χαρῇ τῇ δασκάλα τὸυ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου